Gezocht


 Onbekende personen

Eva van den Berg een vrouw met vraagtekens!

De gegevens zoals ze bij mij in de genealogie bekend zijn, kunnen bijna allemaal in de originele aktes worden gecontroleerd. Ook de gegevens uit het genealogisch onderzoek van Gerard J.N. van den Berg gepubliceerd in 1988 zijn hieraan gelijk.

Tot mijn verbazing komt Eva in de registers van de gemeente Amsterdam voor met een geheel andere geboortedatum. Ook haar zoon Jacob van den Berg heeft in de registers van Amsterdam een afwijkende geboortedatum. Daar wordt je als onderzoeker niet blij van!

Wat heb ik gevonden:

Eva is volgens mijn gegevens geboren te Brielle (Den Briel) op 8 juli 1843 (084-251 Geboorten Brielle (1843-1847) 71 Brielle; 08-07-1843). Als ongehuwde moeder krijgt zij op 25 mei 1870 een zoon genaamd Jacob. Volgens de uitgave van Gerard Johannes Nicolaas van den Berg. auteur van het boekje "Waardig opgenomen in het paradijs" (over de familie van den Berg) werd hij geboren op 25-03-1870. Vreemd genoeg is er (tot op heden) geen geboorteakte van Jacob gevonden.

Jacob wordt wel genoemd als zoon van Eva in de Militieregisters van Amsterdam (Militieregisters, archiefnummer 5182, inventarisnummer 4342). Hierin staat vermeld dat hij is geboren te Amsterdam op 25 maart 1870. Behalve dat hij lichaamsgebreken had, staat hier niets interessants vermeld.

Wel interessant wordt het in de inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente Amsterdam d.d. 23 september 1874. Hier wordt als geboortedatum van Jacob aangegeven 25 mei 1870. Om het nog ingewikkelder te maken staat als geboortedatum van Eva, 3 januari 1846 vermeld!

Eva trouwt na de geboorte van Jacob twee maal.

  1. Johan Matheus van der Klos (akte)
  2. Willem Gerardus Lehman de Lehnsfeld (akte)
In beide huwelijksakten staat een leeftijd vermeld. Terug rekenen van haar leeftijd op de data van beide huwelijken, kom je in ieder geval op het jaar 1843 uit!

Gezien de namen en omstandigheden van alle akten is het onwaarschijnlijk dat het hier niet om dezelfde personen zou gaan.

Helpen hiermee? Ik hou me aanbevolen.
Vertel ons wat je weet     |     Meer informatie: Eva van den Berg

 Mysterieuze foto's